Kablosuz Ağ Sağlığa Zararlı mı?

TELSİZ İLETİŞİM SİSTEMLERİ


 

 Giriş  

Telsiz iletişimleri, bugünün toplumunda gündelik yaşamın bir parçasıdır. Tüm telsiz iletişim sistemleri, EMF`yi elektromanyetik spektrumun radyo frekansı (RF) kısmında kullanmaktadır. Telsiz iletişim sistemlerinden tipik arka plan EMF seviyeleri, son derece düşüktür ve güvenlik yönergelerinin oldukça altındadır.  

  

 

TOPLUMDA TELSİZ  İLETİŞİMLERİ 

TV VE RADYO YAYINI  20,000 - 100,000 WATT

BAZ İSTASYONU 2 - 50 WATT

WI-FI 0,1 WATT

BAZ İSTASYONU

KÜÇÜK HÜCRE 2 WATT

2 YÖNLÜ TELSİZ BAZLARI 50 - 100 WATT

* her anten için tipik güç 

 

 Hangi iletişim sistemleri radyo frekansı teknolojisini kullanmaktadır?  

Radyo frekansı  teknolojisi aşağıda belirtilenler tarafından kullanılmaktadır  

  • TV ve AM/FM yayınları  
  • Cep telefonları ve bunlara yönelik baz istasyonları  
  • Kablosuz genişbant  
  • Telsiz çağrı hizmetleri  
  • Telsiz telefonlar  
  • Bebek monitörleri  
  • Acil hizmet iletişimleri (polis, itfaiye, ambulans)  
  • Hükümet iletişimleri  
  • Hava trafik kontrolü  
  • Kırsal ve sayfiye alanı iletişimleri.  

 Verici güçleri ne şekilde karşılaştırılmaktadır?  

Yüksek güçteki sistemler, genellikle yüksek bir konumda tek bir verici kulesinden olmak üzere televizyon ve radyo yayınları için kullanılmaktadır.  

Orta güçteki sistemler, tipik olarak bir aktarım kulesinden acil durum hizmetleri gibi araç telsiz sistemlerine iki yönlü iletişim için kullanılmaktadır.  

Düşük  güçteki sistemler, mobil iletişim için kullanılmaktadır ve cep telefonu baz istasyonları gibi verici konumları şebekesine dayanmaktadır.   

Telsiz Sistemleri* 

Tipik Verici Gücü (Watt) 

TV ve radyo yayınları 

5,000 - 100,000 

Hava trafik kontrol radarları  

5000 - 20,000 

Telsiz çağrı hizmetleri  

50 - 100 

Acil durum iletişimleri 

50 - 100 

Hükümet telsiz sistemleri  

50 - 100 

Cep telefonu baz istasyonları 

2 - 50 

Kablosuz genişbant baz istasyonu  

2 - 50 

 

 

Telsiz Cihazları  

 

El telsizleri  

0.1 - 5 

Cep telefonları  

0.002 - 0.2  

Wi-Fi modemler  

0.1 

Telsiz telefonlar  

0.01 - 0.2  

Bebek monitörleri  

0.01 - 0.1 

Araba uzaktan kumandaları  

0.001 - 0.1 

* antenler için tipik güç  
 
Not - verici gücü önem arz ederken, verici (veya anten) ile olan mesafe kişilerin RF`ye maruz kalmasını belirlemede önemli bir faktördür. Örneğin, bir evin içerisinde bulunan bir bebek monitörü, belirli bir yakınlıkta genelde en yüksek RF`ye maruz kalma kaynağıdır. (Açıklamalı Wi-Fi`de verilen karşılaştırmaya bakınız)
 

 Toplumda çevresel veya arka plan EMF seviyeleri ne kadar güçlüdür?  

Tipik bir toplumda, televizyon ve radyo yayınlarının sinyalleri, güç olarak cep telefonu şebekeleri ve diğer iki yönlü iletişim sistemlerinin sinyallerine benzerdir. Bu sinyaller, genelde son derece düşüktür ve saptanan güvenlik yönergelerinin oldukça altındadır.  

Dünya Sağlık  Örgütü, kablosuz sistemlerin arka plan EMF seviyelerini incelemiş  ve şöyle demiştir, 

"Yakın zamanda yapılmış olan araştırmalar, baz istasyonlarına bağlı RF`ye maruz kalma durumları, antene yakınlık ve çevre gibi çeşitli faktörlere bağlı olarak, uluslararası maruz kalma yönergelerinin seviyelerinin %0.002 ila %2 seviyeleri arasında değişiklik göstermektedir. Bu, radyo veya televizyon yayın vericilerinden kaynaklı RF`ye maruz kalma durumlarından düşük veya benzerdir."  

Özellikle kamuya açık alanlardaki EMF seviyeleri ile ilgili olarak WHO şöyle demektedir, 

"Yakın zamanda yapılmış olan araştırmalar, kamuya açık alanlardaki (okullar ve hastaneler dahil) baz istasyonları ve kablosuz teknolojilerden kaynaklı RF`ye maruz kalma durumlarının, uluslararası standartlardan binlerce kat daha az olduğunu göstermektedir. " 

   

RADIO SERVICES 

TELSİZ HİZMETLERİ 

RADIO SIGNAL LEVEL -dBm 

TELSİZ SİNYAL SEVİYESİ  -dBm 

FM RADIO  

FM RADYO 

PAGING SERVICES 

TELSİZ ÇAĞRI HİZMETLERİ 

UHF RADIO 

UHF RADYO 

UHF TV  

UHF TV 

MOBILE PHONE BASE STATIONS 

CEP TELEFONU BAZ İSTASYONLARI 


 Spektrum çizimi, bir toplumdaki tipik telsiz iletişim sinyallerini göstermektedir.
 

Bu resim, bir spektrum çözümleyicisinden (uzmanlaştırılmış telsiz ölçüm ekipmanı) alınmış olan bir çizimdir ve tipik bir toplumda ölçülen çeşitli telsiz iletişim sinyallerini göstermektedir. Çizim, mevcut olan tipik telsiz iletişim sinyallerini örneklemek ve sinyal seviyesinin bir karşılaştırmasını yapmak üzere tek bir konumda alınmıştır.  

Telsiz hizmetinin çeşidi, yatay eksen boyunca ve dBm olarak sinyal seviyesi de (1 mili-watta ilişkin seviye) sol eksende gösterilmiştir. Birimler, ilgili seviyelerin gösterilmesi hariç olmak üzere burada aslında önemli değildir. Resim aynı zamanda tipik bir toplumda kaç adet telsiz hizmetinin kullanıldığını göstermektedir.  

 Telsiz iletişimleri ve EMF güvenliği hakkında hangi araştırmalar yapılmıştır?  

Telsiz iletişimlerinin ve kablosuz teknolojisinin olası sağlık etkilerini incelemek üzere dünya genelinde pek çok araştırma yapılmıştır.  

Radyo frekansına maruz kalma durumları ve kablosuz teknolojisi ve sağlıkla ilişkili olarak, Dünya Sağlık Örgütü`nün (WHO) genel olarak vardığı sonuç şöyledir,  

"Yapılmış olan kapsamlı araştırmaya rağmen, düşük seviyedeki elektromanyetik alanlarına maruz kalmanın insan sağlığına zararlı olduğu sonucuna varılacak bir kanıt bugüne kadar elde edilememiştir."  

Sağlık Etkilerinin Özeti - Kilit Nokta 6  http://www.who.int/peh-emf/about/WhatisEMF/en/index1.html

WHO ayrıca şöyle demektedir, 

"Radyo ve televizyon yayın istasyonları, kötü yönde bir sağlık sonucuna sahip olmadan son 50 yıldır veya daha uzun bir süredir çalışmaktadır." 

 

 

 

 

Kaynak : Teknoloji Bilgilendirme Platformu    http://www.tbpnet.org/emf.asp?id=2

 

Sosya Medyada Bizi Takip Edebilirsiniz.!