www.tina.com.tr

Tinax Hotspot Gateway Sadece Internetinizi Yönetmek ve Loglamakla Yetinmez! Ürün ve Hizmetleriniz Hakkında Bilgi Toplamanıza ve Analizine İmkan Sağlar. Tinax Hotspot Gateway için Anket Modülü

Konuklarınıza veya müşterilerinize sağladığınız internet hizmeti size ay sonunda sadece telekom faturası olarak geri dönüyorsa birşeyler yanlış gidiyor demektir. Tinax Hotspot Gateway üniteleri konuk ve müşterilerinize internet hizmeti sunarken onlardan ürün ve hizmetlerinizle ilgili anketler toplamanıza imkan sağlar, Düzenleyebileceğiniz sınırsız sayıdaki anketleri tam sizin istediğiniz zamanda muhataplarına yönelterek ürün ve hizmetlerinizin tanıtılmasına veya kalitelerinin ve bilinirliklerinin arttırılması aracılık eder.

Zaman ve Kitleye Hassas Anket Yöneltimi

Uygulamak istediğiniz anketler için başlangıç ve bitiş tarihleri tanımlayabilir, Internet oturumundan önce, oturum başladığında veya oturum sonlandığında belli bir kullanıcı grubuna veya tüm gruplara anketlerin yöneltilmesini sağlayabilirsiniz. Dilerseniz sizin için önemli bazı anketlere katılımı zorunlu tutabilir dilekdileriniz için ise sadece katılıma teklif etmekle yetinebilirsiniz.

Yanıtlara Göre Soru Yöneltme

Dilediğiniz anket sorularını istenen cevaba şartlı olarak bağlayabilir anket içerisinde en ideal bilgiyi toplayacak yapılar tasarlayabilirsiniz, Böylece en az sayıda soruyu tam ve doğru kişiye sorar gereksiz öğrenmek istediğiniz veriye en doğru isabetle ulaşırsınız.

Örnek: Anket sorusuna verdiği cevapta Cinsiyetini “Erkek” olarak belirten anket katılımcısına “askerlik durumunun” sorulmasını sağlarken “Kadın” olarak belirten katılımcının bu soru ile hiç muhatap olmamasını sağlayabilirsiniz. Aynı şekilde alt alta dilediğiniz sayıda kırılma yaparak en doğru bilgiye ulaşabilirsiniz.

Hızlı ve İlişkisel Veri Analizi

Anket sorularına verilen cevaplar üzerinde çok detaylı analizler yapabilir, analiz sonuçlarını kolay anlaşılır grafikler şeklinde elde edebilirsiniz. Dilerseniz kullanıcıların daha önce katıldığı anketlere verdikleri cevapları da dikkate aldırarak veri aralığını dilediğiniz ölçüde daraltabilirsiniz.

Anonimleştirerek Veri Saklama

Tinax Anket modülü ile düzenlediğiniz anketlere verilen cevapları kişisel verilerin korunması kanunu gereklerine uygun olarak Anonimleştirerek saklayabileceğiniz gibi dilerseniz gerekli onayı isteyerek kullanıcı hesabı ile ilişkilendirerek de saklayabilirsiniz.

Scroll to Top